top of page
 • Obrázek autorajakubblin

Rozdíl mezi reklamou pro Facebook a Instagram

Aktualizováno: 27. 7. 2023

Všechny cesty vedou do Říma, to je známé. Ale v digitálním marketingu ne všechny cesty vedou ke stejnému cíli. Zvláště když se bavíme o reklamách na Facebooku a Instagramu. Přestože na první pohled může vypadat, že se jedná o identické platformy (v konečném důsledku obě vlastní Facebook), jejich uživatelé, funkce a strategie jsou velmi odlišné. V tomto článku se budeme zabývat konkrétními rozdíly mezi reklamama na těchto dvou platformách.


II. Porozumění cílovému publiku


Jedním z klíčových faktorů, které mohou rozhodnout o tom, kterou platformu zvolíte pro svou reklamní kampaň, je demografie a chování uživatelů na obou platformách.


A. Demografie uživatelů na Facebooku a Instagramu


Prvním parametrem, který bychom měli vzít v úvahu, je věková skupina uživatelů. Zatímco Facebook je oblíbený mezi uživateli všech věkových skupin, Instagram je mnohem oblíbenější mezi mladšími generacemi. Podle studie Pew Research Center:

 • 79 % uživatelů internetu ve věkové skupině 18 - 29 let používá Instagram

 • 68 % uživatelů internetu ve věkové skupině 50 - 64 let používá Facebook

B. Chování uživatelů na Facebooku a Instagramu


Facebook je sociální médium, které se hodí pro delší texty, odkazy na články a dlouhé diskuse, zatímco Instagram je založen na vizuálních prvcích, jako jsou fotografie a krátká videa.


Například, v loňském roce jsem zkusil vytvořit reklamu na kurz digilitálního marketingu. Použil jsem stejný copy i vizuál pro obě platformy. Reklama na Facebooku byla kliknuta vícekrát, ale na Instagramu bylo více komentářů a sdílení. Lze z toho usuzovat, že Instagram skutečně podporuje interaktivitu a angažovanost s obsahem.


Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nastavit úspěšnou PPC kampaň, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu na mém blogu.

Pamatujte, že pochopení demografie a chování uživatelů na obou platformách vám pomůže lépe pochopit, jak tvořit efektivní reklamy.


III. Reklamní Formáty a Funkce – rozdíl Facebook vs. Instagram


Výběr platformy také ovlivňuje typy reklam, které můžete vytvořit. Formáty reklam, které fungují na Facebooku, nemusí nutně fungovat na Instagramu a naopak.


A. Reklamní formáty na Facebooku


Facebook nabízí širokou škálu reklamních formátů, včetně:

 • Obrázkové reklamy

 • Video reklamy

 • Carousel reklamy

 • Slideshow reklamy

 • Collection reklamy

Toto je jen několik z mnoha formátů, které Facebook nabízí. Každý z nich má své vlastní výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při plánování vaší reklamní kampaně.


B. Reklamní formáty na Instagramu


Instagram na druhou stranu je více omezený, co se týče formátů reklam. Některé z nich zahrnují:

 • Obrázkové reklamy

 • Video reklamy

 • Carousel reklamy

 • Stories reklamy

Jde vidět, že Instagram se více zaměřuje na vizuální obsah a využívá formáty reklam, které tento trend podporují.

C. Porovnání reklamních funkcí obou platforem


Ačkoli obě platformy nabízí podobné formáty reklam, jejich funkce se liší. Například, zatímco Facebook umožňuje více textu v reklamách, Instagram preferuje méně textu a více vizuálního obsahu. Také interakce uživatelů s reklamou jsou na každé platformě odlišné. Na Instagramu uživatelé častěji komentují a sdílejí obsah, zatímco na Facebooku je více kliknutí na reklamu.

Pokud chcete zjistit více o tom, jak vytvořit efektivní PPC reklamu, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu.

Společně tvoří výhody a nevýhody obou platforem unikátní mix, který je třeba pečlivě zvážit při plánování vaší digitální marketingové strategie.


IV. Obsah a vizuální styly reklam


Když mluvíme o obsahu a vizuálních stylech reklam, je zřejmé, že existuje zásadní rozdíl mezi reklamou pro Facebook a reklamou Instagram. Instagram je platforma, která klade důraz na vizuální obsah, zatímco Facebook je více textově orientovaný. Tyto rozdíly jsou třeba vzít v úvahu při přípravě vašich reklamních kampaní.


A. Vizuální styl na Instagramu


Při vytváření reklam na Instagramu je klíčové vytvářet obsah, který je vizuálně atraktivní a upoutá pozornost uživatelů. Instagram je platforma, která je založena na vizuálních prvcích - krásné fotografie, atraktivní grafika a krátká videa jsou zde na místě.

 • V jednom z mých případů jsem pro klienta vytvářel reklamu na produkt, který je vizuálně atraktivní. Na Instagramu jsme se rozhodli pro video, které ukazuje produkt v akci. Reklama měla úspěch, a to kvůli atraktivnímu vizuálu a krátké době trvání videa, což je na Instagramu klíčové.

B. Obsahová strategie na Facebooku


Na Facebooku je více prostoru pro text a vysvětlení. Zatímco vizuální komponenta je stále důležitá, můžete zahrnout detailnější popis toho, co nabízíte. Facebook je také skvělý pro sdílení odkazů, což na Instagramu není možné.

 • Mám vlastní zkušenost s tím, jak se využití více textu na Facebooku vyplatilo. Šlo o reklamu na odborný seminář, kde bylo třeba podat více informací. Díky možnosti vést dlouhé texty na Facebooku se nám podařilo dosáhnout vysoké účasti na semináři.

Pokud potřebujete návod na to, jak vytvářet obsah pro PPC reklamu, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu.


V. Míra zapojení a interaktivity s reklamami


Jedním z nejdůležitějších aspektů, které byste měli zvážit při výběru platformy pro vaši reklamní kampaň, je míra zapojení a interaktivity uživatelů. Všeobecně platí, že Instagram má vyšší míru zapojení než Facebook, i když způsob, jakým se uživatelé zapojují, se liší.


A. Zapojení uživatelů na obou platformách


Zatímco na Facebooku mohou uživatelé klikat na reklamy, sdílet je nebo komentovat, na Instagramu je míra zapojení obvykle vyšší v termínech sdílení obsahu v stories nebo označování přátel v komentářích. Je důležité mít na paměti, že ačkoli Instagram má vyšší míru zapojení, Facebook má mnohem větší počet uživatelů, takže potenciální dosah vaší reklamy může být na Facebooku větší.


B. Statistiky zapojení


Přestože je míra zapojení na obou platformách odlišná, je důležité sledovat statistiky, abyste měli přehled, co funguje a co ne. Můžete sledovat metriky jako je počet prokliků, doba sledování videa, počet lajků a další. Tato data vám pomohou optimalizovat vaše reklamy pro každou platformu.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak měřit úspěšnost vaší PPC kampaně, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu.


VI. Náklady na reklamu a ROI


Při porovnávání Facebooku a Instagramu je důležité vzít v úvahu také náklady na reklamu a návratnost investic (ROI). Ačkoli obě platformy nabízejí podobné nástroje pro nastavení rozpočtu a sledování výsledků, mohou se náklady a výsledky lišit v závislosti na vašem odvětví a cílovém publiku.


A. Náklady na reklamu


Obecně platí, že náklady na reklamu na Instagramu jsou vyšší než na Facebooku. Toto je dáno především vyšší mírou zapojení na Instagramu. Větší konkurence mezi inzerenty také zvyšuje cenu za reklamu.

 • Například u jedné z mých kampaní jsem za stejný rozpočet získal na Facebooku více prokliků než na Instagramu. Nicméně, na Instagramu bylo více komentářů a sdílení, což naznačuje vyšší míru zapojení uživatelů.

B. ROI


Klíčové je nejen sledovat, kolik peněz utrácíte na reklamu, ale také jakou hodnotu z toho získáváte. Měření ROI vám pomůže porozumět, která platforma vám přináší nejlepší výsledky.

 • Jako pravidlo platí, že pokud měříte úspěšnost na základě prokliků na web nebo prodejů, Facebook bude pravděpodobně lepší volbou. Pokud ale hledáte zvýšení povědomí o značce a zapojení uživatelů, Instagram by mohl být efektivnější.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak měřit ROI vaší PPC kampaně, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu.


rozdeleni_rozpoctu_facebook_instagram_graf
Příklad z naší kampaně: výsledek automatického rozdělení rozpočtu po dobu sedmi měsíců

VII. Příklady úspěšných reklamních kampaní


Ať už se rozhodnete pro Facebook nebo Instagram, může být pro vás užitečné se podívat na příklady úspěšných reklamních kampaní. Zde je několik příkladů kampaní, které využily specifické vlastnosti obou platforem.


A. Příklady úspěšných reklam na Facebooku

 • Jedním z nejúspěšnějších příkladů reklamy na Facebooku byly reklamy e-commerce značky Wish. Wish využil možnosti segmentace publikum na Facebooku a vytvořil personalizované reklamy pro různé skupiny zákazníků.

B. Příklady úspěšných reklam na Instagramu

 • Značka Oreo vytvořila reklamní kampaň na Instagramu, která zahrnovala krátké videoklipy ukazující různé způsoby, jak se dá jejich produkt konzumovat. Tato kampaň byla velmi úspěšná díky své jednoduchosti a vizuálnímu zpracování.

Pokud chcete získat další inspiraci pro svoje reklamní kampaně, můžete se podívat na můj příspěvek na tomto tématu.


VIII. Závěr


Volba mezi Facebookem a Instagramem pro vaši reklamní kampaň nemusí být černobílá. Nejdůležitější je pochopit, jak se tyto platformy liší a jak tyto rozdíly mohou ovlivnit vaši reklamní strategii. Nezapomínejte, že to, co funguje na jedné platformě, nemusí nutně fungovat na druhé. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv platformu, důležité je, abyste byli schopni neustále sledovat a vyhodnocovat výsledky a přizpůsobovat se novým trendům a změnám na platformě.

Pokud hledáte profesionální služby pro správu reklam na Facebooku a Instagramu, agmedia.cz nabízí komplexní řešení pro firmy všech velikostí. Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci rozšířit vaši online přítomnost a dosáhnout vašich marketingových cílů.

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page