top of page
 • Obrázek autorajakubblin

Jak na měření výkonnosti reklam pro Facebook a Instagram

Aktualizováno: 27. 7. 2023


Měření výkonnosti reklam na sociálních sítích je důležitou součástí každé marketingové strategie. Bez efektivního sledování a vyhodnocování výsledků by bylo jakékoli řízení reklamní kampaně jen hrou do náhody.


Bylo to před pár lety, když jsem se setkal s klientem, který přišel s tím, že chtěl zvýšit viditelnost své značky na sociálních sítích. Měl dobrou představu o své cílové skupině, ale neměl žádné konkrétní cíle nebo metriky, které by sledoval. V té chvíli mi bylo jasné, že je nezbytné vysvětlit mu, proč je měření výkonnosti tak klíčové.


I. Úvod do měření reklam na síti Facebook a Instagram


A. Význam měření výkonnosti reklam na sociálních sítích


Monitorování a vyhodnocování dat je základním kamenem úspěšné reklamní kampaně. Bez těchto dat nemůžete vědět, jestli vaše reklama funguje, na co byste se měli zaměřit a co byste měli optimalizovat.

"Jak říká staré pořekadlo: „To, co se nedá změřit, se nedá zlepšit.“ To samozřejmě platí i v případě reklamy na sociálních sítích."

Měření umožňuje sledovat úspěšnost reklamy v reálném čase a reagovat na aktuální výsledky. Díky datům můžete vidět, jak se vaše reklama chová, jak na ni reagují uživatelé a jaké výsledky přináší. To vám pak umožní provádět průběžné změny a optimalizace na základě těchto dat.


B. Specifika měření výkonnosti reklam na Facebooku a Instagramu


Facebook a Instagram jsou dva světy, které jsou sice propojené, ale mají své specifika. Každá platforma má své unikátní nástroje a metriky pro sledování výkonnosti.


Facebook je více zaměřen na interakci a angažovanost uživatelů, kdežto Instagram se více zaměřuje na vizuální obsah a dosah. Proto je důležité pochopit specifika každé platformy a přizpůsobit tak vaše sledování a analýzu dat.


Důležité je také rozlišovat mezi organickým a placeným dosahem. Organický dosah na Facebooku i Instagramu je omezen algoritmy těchto platforem. Placený dosah naopak umožňuje zvolit si konkrétní cílovou skupinu a doručit jí vaši reklamu přímo.


V mém případě jsem měření výkonnosti využil například, když jsem se rozhodl spustit reklamní kampaň na Facebooku a Instagramu pro jeden startup. Na základě sledovaných dat jsem mohl během kampaně provádět změny a optimalizovat tak její výsledky. Po ukončení kampaně jsem měl jasné výstupy, které jsem mohl prezentovat klientovi a demonstrovat tak úspěch kampaně.

Pro další hlubší pohled do problematiky měření výkonnosti reklam doporučuji tento článek Základy měření ROI v PPC kampaních.


II. Nástroje pro sledování výkonnosti reklam


Jakmile rozumíte důležitosti měření výkonnosti reklam, je čas se ponořit do nástrojů, které nám Facebook a Instagram nabízí pro sledování a analýzu našich reklam.


A. Facebook Ads Manager


Ads Manager je hlavní nástroj, který Facebook nabízí pro správu a sledování vašich reklam. Je to místo, kde vytváříte a spouštíte své kampaně, sledujete jejich výkonnost a provádíte potřebné změny.

"Ads Manager je jako váš osobní řídící panel pro reklamy na Facebooku."

1. Charakteristika nástroje


Ads Manager je velmi flexibilní nástroj. Umožňuje vám segmentovat a sledovat své kampaně podle různých kritérií a metrik, jako je například:

 • Demografické údaje cílové skupiny

 • Typy zařízení, na kterých se vaše reklama zobrazuje

 • Rozpočet a utracené náklady

 • Výkonnostní metriky jako například dosah, kliknutí, konverze, atd.

2. Klíčové metriky sledované v Ads Manager


Pro úspěšné sledování výkonnosti vašich reklam je důležité se zaměřit na ty správné metriky. Mezi hlavní metriky, které byste měli sledovat, patří:

 • Dosah: Kolik lidí vidělo vaši reklamu

 • Impresion: Kolikrát se vaše reklama zobrazila

 • Kliknutí: Kolik lidí kliklo na vaši reklamu

 • Konverze: Kolik lidí provedlo požadovanou akci po kliknutí na vaši reklamu

Tyto metriky vám dávají základní přehled o tom, jak vaše reklama funguje a jak na ni uživatelé reagují.


B. Facebook Analytics


Facebook Analytics je další nástroj, který Facebook nabízí pro sledování a analýzu vašich reklam. Na rozdíl od Ads Manageru, který je zaměřen především na reklamy, Analytics poskytuje hlubší pohled na to, jak uživatelé interagují s vaší značkou na Facebooku.


1. Rozdíly oproti Ads Manager


Na rozdíl od Ads Manager, který se zaměřuje na jednotlivé reklamy, Facebook Analytics poskytuje celkový přehled o interakci uživatelů s vaší značkou. To znamená, že vám neukazuje jen výkonnost vašich reklam, ale také to, jak uživatelé interagují s vaší stránkou, s vaším obsahem nebo jak se chovají po kliknutí na reklamu.


2. Jak využívat Analytics pro sledování výkonnosti reklam


Analytics poskytuje řadu užitečných metrik, které vám mohou pomoci lépe porozumět tomu, jak uživatelé na vaše reklamy reagují. Například můžete sledovat:

 • Jak dlouho uživatelé stráví na vaší stránce

 • Jaké stránky nebo obsah uživatelé navštěvují po kliknutí na vaši reklamu

 • Jak se uživatelé dostávají na vaše stránky (organický dosah, placené reklamy, odkazy z jiných webů, atd.)

Pro více informací o tom, jak využívat Facebook Analytics pro sledování výkonnosti vašich reklam, doporučuji tento článek: Jak na správu PPC kampaní: praktické tipy.


C. Instagram Insights


Instagram Insights je nástroj, který Instagram nabízí pro sledování a analýzu vašich reklam na této platformě. Je specificky navržen tak, aby vám poskytl přehled o tom, jak se vaše reklamy na Instagramu daří.

1. Specifika sledování výkonnosti reklam na Instagramu

Instagram Insights poskytuje mnoho z těch samých metrik jako Facebook Ads Manager, ale také několik unikátních metrik specifických pro Instagram, jako je například:

 • Dosah a impresion vašich příspěvků a reklam

 • Počet zhlédnutí vašich příspěvků a Stories

 • Počet a typy interakcí s vašimi příspěvky a reklamami (lajky, komentáře, sdílení, atd.)

 • Demografické údaje o vaší cílové skupině (věk, pohlaví, lokalita, atd.)

2. Nejvýznamnější metriky na Instagramu


Některé z nejdůležitějších metrik, které byste měli sledovat na Instagramu, jsou:

 • Dosah a impresion: Ukazují, kolik lidí vidělo vaši reklamu a kolikrát byla zobrazena

 • Engagement: Měří, kolik lidí interagovalo s vaší reklamou (lajky, komentáře, sdílení, atd.)

 • Konverze: Sleduje, kolik lidí provedlo požadovanou akci po zhlédnutí vaší reklamy (například návštěvu vaší webové stránky, nákup produktu, atd.)

Pro více informací o tom, jak sledovat výkonnost vašich reklam na Instagramu, doporučuji tento článek: Efektivní reklama na Facebooku a Instagramu.


III. Klíčové metriky pro měření výkonnosti reklam


Analýza dat a výkonnostních metrik je základním kamenem úspěšného měření výkonnosti vašich reklam. Klíčové metriky vám pomohou porozumět tomu, jak vaše reklama funguje a jak na ni uživatelé reagují.


A. Význam klíčových metrik


Klíčové metriky jsou čísla, která představují výkonnost vaší reklamy. Tyto metriky vám ukazují, jak se vaše reklama daří a jak na ni uživatelé reagují.

"Klíčové metriky jsou jako kompas pro vaši reklamní strategii."

Tyto metriky vám mohou například říci, kolik lidí vidělo vaši reklamu, kolik z nich na ni kliklo, kolik z nich provedlo požadovanou akci (například nákup na vašem webu) a mnoho dalšího.


B. Interakce a angažovanost


Interakce a angažovanost jsou jedny z nejdůležitějších metrik, které byste měli sledovat. Tyto metriky vám ukazují, jak uživatelé reagují na vaši reklamu.


1. Počet lajků, sdílení a komentářů


Tyto metriky vám ukazují, kolik lidí interagovalo s vaší reklamou.

 • Lajky jsou jednoduchým ukazatelem toho, že se vaše reklama lidem líbí.

 • Sdílení ukazují na to, že se vaše reklama lidem tolik líbí, že ji chtějí sdílet se svými přáteli.

 • Komentáře znamenají, že vaše reklama vyvolala nějakou reakci natolik silnou, že se lidé rozhodli ji komentovat.

2. Jak měřit kvalitu interakcí


Měření kvality interakcí není tak jednoduché, jako měření kvantity.

Kvalita interakcí záleží na tom, jaké jsou vaše cíle. Pokud chcete například zvýšit povědomí o vaší značce, pak budete hodnotit kvalitu interakcí podle toho, kolik lidí vaši reklamu sdílelo. Pokud je vaším cílem zvýšit prodej, budete se dívat na to, kolik lidí kliklo na vaši reklamu a provedlo nákup.

Při měření kvality interakcí je také důležité vzít v úvahu kontext. Například komentáře mohou být pozitivní i negativní. Proto je důležité nejen sledovat počet komentářů, ale také jejich obsah.

"Není důležité jen sledovat počet interakcí, ale také jejich kvalitu a kontext."

Další podrobnosti o interakcích a angažovanosti najdete v tomto článku: Efektivní reklama na Facebooku a Instagramu.


C. Dosah a Impression


Dosah a Impression jsou dalšími důležitými metrikami, které byste měli sledovat. Tyto metriky vám ukazují, kolik lidí vidělo vaši reklamu a kolikrát se zobrazila.


1. Rozdíl mezi dosahem a impressions


Dosah je počet unikátních uživatelů, kteří viděli vaši reklamu. Pokud tedy vaše reklama dosáhne 100 lidí, znamená to, že ji vidělo 100 různých uživatelů.

Impression na druhou stranu ukazuje, kolikrát se vaše reklama zobrazila. Pokud tedy vaše reklama získala 200 impresion, znamená to, že se zobrazila 200krát. To může znamenat, že ji vidělo 100 lidí dvakrát, nebo 200 lidí jednou.


2. Jak interpretovat tyto metriky


Dosah a impression vám dávají představu o tom, jak se vaše reklama šíří a jaký má potenciál. Pokud máte vysoký dosah, znamená to, že vaše reklama dosahuje mnoha lidí. Pokud máte vysoký počet impresion, znamená to, že se vaše reklama často zobrazuje.


Je důležité mít na paměti, že vysoký dosah a počet impresion ještě neznamená úspěch. Musíte také sledovat další metriky, jako je například míra kliknutí nebo konverzní míra, abyste zjistili, jak na vaši reklamu uživatelé reagují.

Pokud jste nováček v měření výkonu reklam, může vám pomoci tento článek: Začátečnický průvodce reklamou na Facebooku a Instagramu.


D. Konverzní míra


Konverzní míra je jedna z nejdůležitějších metrik, které byste měli sledovat. Tato metrika vám ukazuje, kolik lidí provedlo požadovanou akci po kliknutí na vaši reklamu.


1. Jak měřit konverzní míru


Konverzní míru můžete vypočítat jako procento lidí, kteří provedli požadovanou akci, vzhledem k celkovému počtu lidí, kteří viděli vaši reklamu. Takže pokud vaši reklamu vidělo 100 lidí a 10 z nich provedlo požadovanou akci, je vaše konverzní míra 10%.

"Konverzní míra je klíčovým ukazatelem úspěšnosti vaší reklamy."

2. Optimalizace pro zvýšení konverzní míry


Konverzní míra je důležitým ukazatelem toho, jak dobře vaše reklama funguje. Pokud máte nízkou konverzní míru, měli byste zvážit nějaké změny.

Můžete například upravit design vaší reklamy, změnit text, použít jiný obrázek, nebo se zaměřit na jinou cílovou skupinu.

Zde je několik tipů, jak můžete optimalizovat svou reklamu pro zvýšení konverzní míry:

 • Testujte různé varianty vaší reklamy a sledujte, která funguje nejlépe.

 • Sledujte, jak na vaši reklamu reagují různé cílové skupiny.

 • Ujistěte se, že vaše reklama je relevantní pro lidi, kteří ji vidí.

Pro více tipů na optimalizaci vaší reklamy doporučuji tento článek: Jak zlepšit konverzi vaší PPC reklamy.


prumerny pocet leady pro jednotlive dny v týdnu graffacebook
Příklad z naší kampaně, sledované období je 7 měsíců

IV. Závěr


Měření účinnosti reklam na Facebooku a Instagramu je zásadní pro úspěch vaší marketingové strategie. Důkladné pochopení toho, jak fungují tyto platformy a jak je lze využít pro sledování výsledků vaší kampaně, může výrazně přispět k optimalizaci vaší reklamy a dosažení vašich obchodních cílů.


A. Shrnutí významu monitoringu a analýzy dat reklam


Pochopení klíčových metrik a údajů hraje zásadní roli ve vývoji efektivní marketingové strategie na Facebooku a Instagramu. Sledování interakcí, dosahu, impressions a konverzní míry vám dává jasný obrázek o tom, jak vaše reklama funguje a jak ji lze vylepšit.

"Měření a analýza dat jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie sociálních médií. Bez těchto informací by bylo velmi obtížné určit, zda jsou naše reklamy úspěšné a zda dosahují cíleného publika."

B. Doporučení pro efektivní sledování a měření výkonnosti reklam na Facebooku a Instagramu


Je také důležité pravidelně sledovat výsledky vaší kampaně a provádět potřebné úpravy obsahu, designu a cílové skupiny na základě získaných dat.

Pokud jste se rozhodli pro využití Facebooku a Instagramu v rámci své digitální marketingové strategie, nabízíme na stránkách agmedia.cz kompletní řešení služeb pro Facebook a Instagram reklamy. Věřím, že tato stránka vám pomůže vytvořit efektivní a účinné reklamní kampaně.

Pamatujte, že úspěch na sociálních médiích vyžaduje nejen dobrou strategii, ale také průběžné sledování a vývoj.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page