top of page
 • Obrázek autorajakubblin

A/B testování v PPC digital advertising: Kompletní průvodce

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Co je A/B testování a jak je používáno v digital advertising


A/B testování je srovnávací metoda, která nám umožňuje porovnat výkonnost dvou variant toho samého prvku. Z pohledu PPC digital advertising může jít například o srovnání dvou variant textu reklamy, grafických prvků nebo třeba stránek, na které návštěvníky přivedeme po kliknutí na reklamu, tzv. landing pages.

Představte si, že jste pekař a chtěli byste zjistit, který druh chleba se vašim zákazníkům více líbí. Můžete upéct dva druhy chleba, jednomu říkat "Chléb A" a druhému "Chléb B", a pak sledovat, který se líbí více. To je přesně to, co děláme v A/B testování - srovnáváme dvě různé "varianty" toho samého produktu (v našem případě PPC reklamy), abychom zjistili, která je lepší.


Proces A/B testování v PPC digital advertising


Proces A/B testování v PPC reklamě je ve své podstatě jednoduchý, ale jeho provedení vyžaduje přesnost a důkladnost. Zde je stručný přehled toho, jak by měl tento proces probíhat:

 1. Volba testovací proměnné: Toto je klíčový krok. Musíte se rozhodnout, jaký prvek chcete testovat - může to být text reklamy, obrázek, popisek, název stránky, barva tlačítka atd.

 2. Vytvoření dvou variant: Vytvoříte dvě varianty tohoto prvku - jednu považujete za "standardní" a druhou za "testovací".

 3. Spuštění reklamy: Spustíte své reklamy a sledujete, jak se každá z variant vyvíjí.

 4. Vyhodnocení výsledků: Po určité době (nejméně týden, ale raději déle) vyhodnotíte výsledky a určíte, která varianta byla úspěšnější.


Měl jsem kdysi klienta, který trval na tom, aby všechny jeho PPC reklamy obsahovaly jeho logo. Po nějaké době jsem ho přemluvil, abychom vyzkoušeli A/B testování s jednou variantou s logem a jednou bez. Výsledky byly překvapivé - varianta bez loga přinesla o 20% více kliknutí! Toto bylo cenné poučení o tom, jak důležité je A/B testování v praxi.

Pokud potřebujete další rady o A/B testování, doporučuji se podívat na článek na mé stránce, kde se věnuji tomuto tématu podrobněji.


A/B testování

Příklady použití A/B testování v PPC digital advertising


A/B testování můžeme využít k testování různých aspektů PPC reklamy. Nejčastěji se používá pro testování:

 • Textu reklamy

 • Formátu reklamy

 • Landing pages

Každý z těchto prvků může mít významný dopad na výsledky vaší PPC kampaně. Na mém blogu najdete detailní článek o tom, jak správně nastavit PPC kampaň a jak využít A/B testování pro maximalizaci výsledků.


Přínos A/B testování pro PPC digital advertising


A/B testování je nepostradatelným nástrojem pro efektivní PPC digital advertising. Má obrovský dopad na následující aspekty reklamní kampaně:

 • Optimalizace reklamních kampaní: A/B testování vám umožňuje identifikovat, které prvky vaší reklamy nejlépe fungují a které by mohly vyžadovat úpravu. Pomáhá vám také při rozhodování o tom, jaké prvky použít v budoucích kampaních.

 • Zvyšování konverzí a ROI: Efektivní A/B testování může vést ke zvýšení konverzí a celkové návratnosti investic (ROI). Když víte, co funguje a co ne, můžete se zaměřit na ty prvky, které přinášejí nejlepší výsledky.

 • Získání hlubších insajtů o cílové skupině: A/B testování vám pomáhá lépe porozumět preferencím a chování vaší cílové skupiny. Víte, jaké typy reklam a obsahu jsou pro ně nejatraktivnější, co je motivuje k akci a jaké prvky jim nejlépe "sednou".


Nejčastější chyby při A/B testování


Při A/B testování je důležité si uvědomit několik běžných chyb. Tato chyby mohou negativně ovlivnit výsledky vašich testů a dokonce vést k neplatným a zavádějícím závěrům.

 • Testování příliš mnoha proměnných najednou: Když testujete více než jednu proměnnou najednou, stává se těžkém určit, která proměnná způsobila změny ve výsledcích.

 • Nedostatečné časové období pro testování: A/B testování vyžaduje dostatek času, aby bylo možné spatřit skutečné trendy a získat statisticky významné výsledky.

 • Ignorování statistické významnosti: Statistická významnost je klíčová pro důvěryhodnost výsledků A/B testování. Bez ní nemůžete s jistotou tvrdit, že vaše výsledky nejsou důsledkem náhody.


Na mém blogu najdete detailní článek o tom, jak se vyhnout nejčastějším chybám při tvorbě PPC kampaní.


Závěr


A/B testování je neocenitelným nástrojem v arzenálu každého digital marketéra. Pomáhá nám lépe pochopit naši cílovou skupinu, optimalizovat naše kampaně a maximalizovat naše výsledky. Důležité je však pamatovat na to, že úspěch v A/B testování stejně jako v celém digital advertising přichází s praxí, pokusy a omyly, a neustálým učením se. Nezapomeňte tedy na důležitost testování a využijte jeho výhody pro zlepšení výsledků vaší PPC reklamy.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page