top of page
 • Obrázek autorajakubblin

10 nejčastějších chyb při tvorbě PPC reklamy

Aktualizováno: 24. 7. 2023


10 chyb při tvorbě PPC

PPC reklamy jsou silným nástrojem v digitálním marketingu. Ale jako každý nástroj, jejich účinnost závisí na tom, jak jsou používány. V praxi jsem nejednou narazil na řadu chyb, které snižují efektivitu PPC kampaní.


1. Nesprávné využívání klíčových slov


Jedním z nejčastějších problémů, které jsem v PPC kampaních viděl, je nesprávné využívání klíčových slov. Je to pochopitelné - výběr klíčových slov je složitý proces, který vyžaduje hluboké pochopení vaší cílové skupiny a jejích vyhledávacích zvyků. Ale klíčová slova jsou základem vaší PPC kampaně. Pokud je nesprávně využijete, může to váš dosah a konverzi výrazně snížit.

Většina úspěšných PPC specialistů, které znám, zahrnuje do svých kampaní tři základní typy klíčových slov:

 • Široce shodné klíčové slovo: Tato slova jsou obecnější a mají větší dosah. Například "boty" by mohlo být široce shodné klíčové slovo.

 • Přesně shodné klíčové slovo: Tyto slova jsou specifičtější. Například "černé kožené boty" by mohlo být přesně shodné klíčové slovo.

 • Modifikátory široké shody: Tyto slova jsou někde mezi široce a přesně shodnými klíčovými slovy. Mohly by to být například "levné boty".

Správně zvolená klíčová slova mohou značně zlepšit dosah a konverzi vaší PPC kampaně. Pokud se cítíte ztracení, můj blogový příspěvek o správné volbě klíčových slov pro PPC reklamu by vám mohl pomoci.


2. Nedostatečná segmentace cílové skupiny


Jednou z nejčastějších chyb, které vidím u PPC reklam, je špatná segmentace cílové skupiny. Mnoho kampaní cílí na příliš širokou skupinu lidí, což vede k nízkým konverzním sazbám a vysokým nákladům na kliknutí.

Důkladná segmentace vám umožní:

 • Identifikovat a dosáhnout na nejvhodnější potenciální zákazníky.

 • Vytvořit přesnější a relevantnější reklamní sdělení.

 • Minimalizovat náklady na kliknutí tím, že se zaměříte na uživatele, kteří jsou skutečně pravděpodobní konvertovat.


Příklad správné segmentace může být například cílení na mladé maminky, které by mohly být zájemci o vaše ekologické dětské plenky, místo cílení na všechny ženy ve věku 18-65+.


3. Nevyvážený rozpočet


Další chybou, kterou jsem často viděl v PPC kampaních, je nevyvážený rozpočet. Někdy se marketéři snaží utratit všechny své peníze na jednu jedinou klíčovou frázi nebo reklamní skupinu. I když to může znít jako dobrý nápad, často to vede k omezení možností kampaně.

Místo toho doporučuji rozložit rozpočet mezi různé klíčové slova, reklamní skupiny a dokonce i různé PPC platformy. Tímto způsobem můžete maximalizovat dosah a konverzi vaší kampaně a dosáhnout lepších výsledků. Pokud nevíte, jak stanovit optimální rozpočet pro svoji PPC kampaň, může vám pomoci můj blogový příspěvek na toto téma.


4. Špatně navržená landing page


Landing page je prvním místem, kde se váš potencionální zákazník setkává s vaší značkou po kliknutí na PPC reklamu. Jedná se o kritický bod konverzního procesu a měla by být pečlivě navržena tak, aby reflektovala hodnoty vaší značky a přesně komunikovala, co chcete, aby zákazníci udělali.

Mezi typické chyby, které na landing page vidím, patří:

 • Nesouvislé sdělení: Obsah na vaší landing page by měl být přímo spojen s textem vaší PPC reklamy. Pokud například reklama slibuje 50% slevu, vaše landing page by měla tuto slevu jasně prezentovat.

 • Špatné CTA (výzva k akci): Každá landing page by měla obsahovat jasnou a přesvědčivou CTA. Bez jasné CTA může být pro návštěvníky obtížné pochopit, co se od nich očekává.

 • Složitý design: Navzdory tomu, že atraktivní design může být lákavý, příliš složitý design může u návštěvníků způsobovat zmatek. Landing page by měla být jednoduchá a přehledná.


5. Ignorování mobilních uživatelů


Mobilní uživatelé dnes tvoří významnou část internetového publiku. Přesto jsem se setkal s mnoha PPC kampaněmi, které nebyly optimalizovány pro mobilní zařízení.

Optimalizace pro mobilní zařízení je více než jen zmenšení desktopové verze vaší stránky. Zahrnuje přizpůsobení designu, velikosti textů a umístění prvků pro malé obrazovky. Pro více informací o tom, jak optimalizovat svou PPC reklamu pro mobilní uživatele, můžete navštívit můj příspěvek na toto téma.


6. Nedostatečné sledování a analýza dat


V digitálním marketingu jsou data jedním z našich nejdůležitějších nástrojů. Sledováním správných metrik můžeme zjistit, co funguje a co ne. Bez tohoto klíčového kroku se PPC reklama stává střelbou do tmy.

Při sledování výkonu vaší PPC kampaně byste měli věnovat zvláštní pozornost následujícím metrikám:

 • CTR (Click-Through Rate): Ukazuje, kolik lidí kliklo na vaši reklamu ve srovnání s tím, kolikrát byla zobrazena.

 • Konverzní sazba: Ukazuje, kolik lidí provedlo požadovanou akci (např. nákup, registraci atd.) po kliknutí na vaši reklamu.

 • CPC (Cost Per Click): Ukazuje, kolik vás stojí každé kliknutí.

 • ROAS (Return on Ad Spend): Ukazuje, kolik příjmů generuje každá koruna utracená na reklamu.


Podrobnější informace o sledování těchto metrik naleznete v mém blogovém příspěvku o měření ROI PPC kampaně.


7. Nedostatečný A/B testování


Jednou z věcí, které miluji na digitálním marketingu, je možnost okamžitého testování a optimalizace. A/B testování je silným nástrojem, který vám umožňuje porovnat dvě verze vaší reklamy a zjistit, která z nich je účinnější.

Pokud například nevíte, který slogan použít ve své PPC reklamě, můžete vytvořit dvě verze reklamy - jednu se sloganem A a druhou se sloganem B - a sledovat, která z nich dosahuje lepších výsledků.


8. Nesprávné nastavení geotargeting


Geotargeting je další účinný nástroj, který vám může pomoci maximalizovat výsledky vaší PPC kampaně. S jeho pomocí můžete cílit své reklamy na specifické geografické oblasti a dosáhnout tak na publikum, které je pro vaše zboží nebo služby nejrelevantnější.

Není však neobvyklé, že vidím kampaně, které cílí na nesprávné geografické oblasti nebo dokonce ignorují geotargeting úplně. Pokud například provozujete místní kavárnu v Praze, nemělo by pro vás smysl cílit své reklamy na lidi v Brně.


9. Neexplicitní výzvy k akci


Výzva k akci (CTA) je jedním z nejvýznamnějších prvků jakékoliv PPC reklamy. Je to místo, kde říkáte svým potenciálním zákazníkům, co by měli udělat dál.

V ideálním případě by vaše CTA měla být:

 • Jasná: Vaši návštěvníci by měli okamžitě pochopit, co se od nich očekává.

 • Krátká: Krátké a stručné CTA jsou obecně účinnější.

 • Akční: Užijte slovesa k podnícení akce, například "Kupte nyní", "Zaregistrujte se" atd.


10. Ignorování negativních klíčových slov


Negativní klíčová slova jsou často přehlíženým, ale důležitým aspektem efektivní PPC kampaně. Tyto klíčové slova vám umožňují vyloučit určité vyhledávací dotazy, aby vaše reklama nebyla zobrazena uživatelům, kteří hledají něco jiného.

Například, pokud prodáváte luxusní rukavice, můžete použít "levné" jako negativní klíčové slovo, aby vaše reklama nebyla zobrazena lidem, kteří hledají levné rukavice.


Závěr


Jak vidíte, efektivní tvorba PPC reklamy není vůbec snadná. Vyžaduje pečlivé plánování, průběžné sledování a neustálé optimalizace. Ale vězte, že každá chyba je také příležitostí k učení. Mám naději, že těchto 10 tipů vám pomůže vyhnout se běžným pastem a maximalizovat výkon vašich PPC kampaní. Pokud byste chtěli získat další informace, neváhejte se podívat na můj blog o digitálním marketingu.

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page